search
ယခုလျှောက်ထားရန်
62360

Warehouse In Charge

YSJ Food staff manufacturing was founded in the year 1992. In the company, there were Yeeshin and brothers' food staff distribution and Joker food staff manufacturing.


There are more than 400 employees' in the company; we are seeking applications from highly motivated persons in the Mandalay, main office and the industrial zone.


Our company always warmly welcome with hardworking staff, good confidence and good altitude.

နောက်ထပ်

Job Description

  1. ဂိုဒေါင်ကို စီမံနိုင်ရမည်
  2. ဂိုဒေါင်ပစ္စည်းများကို FIFO (First in First Out) အရင်ဝင်သည့် ပစ္စည်းအရင်ထုတ်ပေးရမည်
  3. Stock အ၀င်အထွက်များကို မှတ်သားရမည်
  4. ဂိုဒေါင့်တာဝန်များကို သိရှိပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်၊ ဂိုဒေါင်ရှိကုန်ပစ္စည်း များကို ဘေးအန္တရယ် ကင်းအောင် ပစ္စည်းများကို နေရာရွေ့ခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ Packing ထုတ်ခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်ရမည်
  5. နေ့စဉ် (Delivery) အချိန်မှီပို့နိုင်အောင် စီစဉ်နိုင်ရမည်


Job Requirements

  1. ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်
  2. ဂိုဒေါင်ဝန်ထမ်းအဖြစ် အနည်းဆုံး (၁)နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်၊
  3. စက်ရုံတွင် နေ၊စား စရိတ်ငြိမ်း နေထိုင်နိုင်သူဖြစ်ပါက ပိုပြီး သင့်တော်ပါသည်။ လစာညှိနှိုင်း နိုင်ပါသည်။
  4. ရုပ်ရည် သန့်ပြန့်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရပါမည်။


Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login