search
ယခုလျှောက်ထားရန်
916

Receptionist (Hotel & Restaurant)

Eastern Group of Companies originally started with Hotel business in the early 1994. Over the years, our company has expended and diversified business in poultry farming, business center, mining and rubber plantation.  We are currently seeking dedicated staffs that have a desire to serve others while building a professional career.

နောက်ထပ်

  • တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
  • အသက်(၂၀)နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။
  • သင်ယူလိုစိတ်၊ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိရမည်။
  • မိမိတာဝန်ကျသောအချိန်အတိုင်း အလုပ်ဆင်းနိုင်ရမည်။
  • စကားပြောယဉ်ကျေးရမည်။
  • အင်္ဂလိပ်စကားအနည်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ရမည်။

Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login