တရုတ်စကားပြန် Male / Female ( 5 ) Post

Strong Source Holding Co.,Ltd

Strong Source is a prominent group of companies established since 2006 with DOCOMO Chain stores in Yangon, nine business units spread across Myanmar and franchise brands from overseas.


Strong Source strives to continuously make significant contributions to the development of Myanmar through its diversified business sectors ranging from Mobile phone distribution, Hotels and Resorts,
Construction, Food and Beverage.


Strong Source is power by more than 600 strong workforce whom proudly called themselves and shared common purpose of delivering smile and strength to customers by giving solution through providing quality products and services.


The Company owns;

Official Xiaomi Myammar,

Official Gionee Myanmar,

Black Canyon Coffee (Thailand Original),

Beauty in the Pot, CANTON PARADISE,

Bread and Toast,

Hotel SS Aung Ban,

Strong Source Construction, and SSCL Mobile Distribution.

Lanmadaw,  Yangon   19 February 2020
Job Reference: MJ1578977710761

တရုတ်စကားပြန် Male / Female ( 5 ) Post

- Any Graduate.

_ Hot Pot ဆိုင်/ စားသောက်ဆိုင်ကြီးများတွင် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရမည်။

- လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ မလိုအပ်ပါ။

- တရုတ်စကားကို ဘာသာပြန်ပေးရန်နှင့် Customer များကို Service ပေးနိုင်ရမည်။


အခုပဲ လျှောက်ထားရန် Do You want a reminder about this job in a 7 days?
လစာ နှင့် ခံစားခွင့်:
Salary + Other Allowance
သင် မိတ်ဆွေများကို ပြန်လည် မျှဝေရန်
Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login