စက်မှုလက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီလိမိတက် တစ်ခုဖြစ်သည့် CHO CHO PHYU ကုမ္ပဏီလိမိတက်အား ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၈) ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်ဒဂုံ အထည်ချုပ်စက်ရုံအား စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ Shwe Pyi Thar ရွှေပြည်သာ အထည်ချုပ်စက်ရုံအား ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ထပ်မံ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ CHO CHO PHYU ကုမ္ပဏီလိမိတက်မှ ထုတ်လုပ်သော SPIKE အမှတ်တံဆိပ် အမျိုးသမီးဝတ် အထည်ဒီဇိုင်းဆန်းများကို ယုဇနပလာဇာအနီးရှိ SPIKE အရောင်းဆိုင်များနှင့် အမြို့မြို့အနယ်နယ်ရှိ အထည်ဆိုင်တိုင်းတွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။

Yangon   31 July 2019
Job Reference: MJ1563440783727

Job Description
Auditing is more than just monitoring different figures.

It is all about the ability to understand the client’s way of thinking and working capacity with the use of skills in social and analyzing. However, accountants must first build and acquire work experience as junior auditors before they become an audit partner or manager. 

Auditors learn crucial skills in their particular field such as teamwork, financial analysis and client relations within their working years as junior auditors.


Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login