search
Apply Now
62638

Admin Staff


  • တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရမည်။
  • အဖွဲ့အစည်းဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။
  • ကွန်ပျူတာ (Email, Internet) အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
  • ရိုးသားကြိုးစားပြီး သွက်သွက်လက်လက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
  • စားရိပ်သာပစ္စည်းများဝယ်ပေးရမည်။

Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login