Treasure Star Gems & Jewellery Co.,Ltd

Treasure Star
Profile (Myanmar)

Treasure Star Gems & Jewellery သည္ 1993 ခုႏွစ္ မွ စတင္၍ Moe Jewellery အမည္ျဖင့္ Jewel Palace ႏွင့္ FMI Shopping Centre တုိ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ၿပီး၊ 1998 ခုႏွစ္တြင္ Treasure Star Gems & Jewellery Co., Ltd. ကုိစတင္တည္ေထာင္ျပီး ၿမန္မာနိုင္ငံသားပုိင္ေသာလုပ္ငန္းတခုၿဖစ္ပါသည္။ ကုမဏီတည္ေထာင္ၿခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အရည္အေသြးၿပည့္၀ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား ၿပည္တြင္းၿပည္ပ ရွိ၀ယ္သူမ်ား ၀ယ္ယူလိုပါက ၀န္ေဆာင္မွုေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ Treasure Star ကုမဏီသည္ ေက်ာက္မ်က္ တနာမ်ားကို ေရာင္းခ်ရံုသာမက ၊ ေခတ္မွီလွပေသာ ဒီဇိုင္းလက္ရာမ်ားကို လက္လီ၊ လက္ကားေစ်းကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္ ၿဖန့္ခ်ီေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမဏီတခုအၿဖစ္လည္း နာမည္ေက်ာ္ၾကား လူသိမ်ား ပါသည္။

ယေန့ေခတ္ Treasure Star ကုမဏီသည္ အရည္အခ်င္းၿပည့္၀၍ ကြ်မ္းက်င္ေသာ စက္မွုလက္မွု ပညာရွင္မ်ားသာမက ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စည္းစနစ္က်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မွုစနစ္မ်ားၿဖင့္ ကုမဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ၿပည့္၀ေစရန္ ၾကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိပါသည္။ လံုၿခံုစိတ္ခ်ၿပီး စည္းစနစ္က်ေသာ ဌာနမ်ားလက္ေအာက္တြင္ အရည္အေသြးမွီ လက္၀တ္ရတနာမ်ားအား ေခတ္မွီဆန္းၿပားေသာစက္မ်ား၊  နည္းလမး္မ်ားနွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မွဳမ်ား အား ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။

Treasure Star Gems & Jewellery Co.,Ltd သည္ လက္၀တ္ရတနာမ်ားနွင့္ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကို ၀ယ္သူမ်ားအတြက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ သာ စံတခုထား ၍ အၿပန္အလွန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေစရန္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လ်ွက္ရွိပါသည္။

Vision, Mission and
Values! ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ တန္ဖိုးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

Treasure Star Gems & Jewellery Co.,Ltd သည္ ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ ကုမဏီတခုၿဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ကမၻာစံခ်ိန္စံညႊန္း အသိအမွတ္ၿပဳ အမွတ္တံဆိပ္တခုၿဖစ္ရန္ အစဥ္အၿမဲ ၾကိဳးစားလွ်က္ရွိ ရံုသာမက ေက်ာက္မ်က္ရတနာေလာကတြင္လညး္
ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ ကုမ
ဏီတခု အၿဖစ္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကုမဏီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္တြင္ တခုအပါအ၀င္ၿဖစ္ေသာ  ၀ယ္သူမ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မွု ၊ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အဖုိးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ မ်ားနွင့္  ၿပိဳင္ဘက္ကင္း  ေခတ္မွီဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းမ်ား ကို ၀ယ္သူမ်ားအတြက္  စိတ္ေက်နပ္မွု၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွုတို့ ရရွိရန္လည္းၿဖစ္ပါသည္။ ကုမဏီ၏ အဓိကတန္ဖိုးထားေသာအရာမ်ားမွာ- ရိုးသားေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း၊ ဂုဏ္က်က္သေရရွိၿခင္း ၊ တီတြင္ဆန္းသစ္ၿခင္း၊ နည္းပညာစနစ္က်ၿခင္း၊ ၀န္ထမ္းစြမ္းေဆာင္ရည္နွင့္ လူမွုအက်ိဳးၿပဳအဖြဲ့အစည္းတို့ၿဖစ္ပါသည္။


Home Home Search Search Recomended Recommended Saved Saved Profile Login